Условљеност предмета

школска 2015/16 година

II семестар

Назив предметаУсловљеност другим предметомОблик условљености
Историја архитектуре и насеља 2Историја архитектуре и насеља 1за похађање наставе испуњене предиспитне обавезе из ИАН1, за полагање услов је положен ИАН1
Архитектонско пројектовање 2Архитектонско пројектовање 1испуњене предиспитне обавезе
Архитектонске конструкције 2Услов за праћење предмета су одслушане и позитивно одвјежбане Архитектонске конструкције 1испуњене предиспитне обавезе (остварених мин. 25,5 бодова на вјежбама из АК1)
Математика у архитектури 2Математика у архитектури 1положен исит
Oснове урбанизма 2Основе урбанизма 1за похађање наставе испуњене предиспитне обавезе, за полагање услов је положен предмет

III семестар

Назив предметаУсловљеност другим предметомОблик условљености
Историја архитектуре и насеља 3Историја архитектуре и насеља 2за похађање наставе испуњене предиспитне обавезе из ИАН2, за полагање услов је положен ИАН2
Архитектонско пројектовање 3Архитектонско пројектовање 2испуњене предиспитне обавезе
Визуелизација и моделовање 2Визуелизација и моделовање 1
Рачунари у архитектури 2
за похађање наставе испуњене предиспитне обавезе и одслушани наведени предмети, а за полагање услов је положени предмети
Архитектонске конструкције 3Положен испит из предмета Архитектонске конструкције 1 и одслушане и позитивно одвјежбане Архитектонске конструкције 2испуњене предиспитне обавезе (остварених мин. 25,5 бодова на вјежбама из АК2)
Механика и отпорност материјалаМатематика у архитектури 2 – услов за слушање
Математика у архитектури 2 – услов за полагање
одслушан предмет
положен предмет
Урбанистичка техникаОснове урбанизма 2испуњене предиспитне обавезе
Енглески језик у архитектури 3Енглески језик 1 и 2положени испити

IV семестар

Назив предметаУсловљеност другим предметомОблик условљености
Историја архитектуре и насеља 4Историја архитектуре и насеља 3за похађање наставе испуњене предиспитне обавезе из ИАН3, за полагање услов је положен ИАН3
Архитектонско пројектовање 4Архитектонско пројектовање 3испуњене предиспитне обавезе
Архитектонско пројектовање 5Архитектонско пројектовање 1 Архитектонско пројектовање 2 Архитектонско пројектовање 3положени испити
Статика конструкцијаМеханика и отпорност материјала – услов за слушање
Механика и отпорност материјала – услов за полагање
одслушан предмет

положен предмет
Архитектонске конструкције 4Положен испит из предмета Архитектонске конструкције 1 и Архитектонске конструкције 2 и одслушане и позитивно одвјежбане Архитектонске конструкције 3испуњене предиспитне обавезе (остварених мин. 25,5 бодова на вјежбама из АК3)
Урбанистичка композицијаУрбанистичка техникаиспуњене предиспитне обавезе
Енглески језик у архитектури 4Енглески језик 1 и 2положени испити

V семестар

Назив предметаУсловљеност другим предметомОблик условљености
Урбанистичко пројектовање 1Основе урбанизма 1 Основе урбанизма 2 Урбанистичка техника Урбанистичка композиција положен испит положен испит испуњене предиспитне обавезе испуњене предиспитне обавез
Архитектонско пројектовање 6Архитектонско пројектовање 4 Архитектонско пројектовање 5положени испити
Бетонске конструкцијеМеханика и отпорност материјалаположен испит

VI семестар

Назив предметаУсловљеност другим предметомОблик условљености
Заштита градитељског насљеђаИсторија архитектуре и насеља 1 Историја архитектуре и насеља 2 Историја архитектуре и насеља 3испуњене предиспитне обавезе
Урбанистичко пројектовање 2Основе урбанизма 1 Основе урбанизма 2 Урбанистичка техника Урбанистичка композиција Урбанистичко пројектовање 1 положен испит положен испит испуњене предиспитне обавезе испуњене предиспитне обавезе испуњене предиспитне обавезе
Архитектура унутрашњих простора 1Архитектонско пројектовање 6испуњене предиспитне обавезе
Архитектонско пројектовање 7Архитектонско пројектовање 5 Архитектонско пројектовање 6положени испити
Металне и дрвене конструкцијеМеханика и отпорност материјалаположен испит

VII семестар

Назив предметаУсловљеност другим предметомОблик условљености
Архитектонско пројектовање 10Архитектонско пројектовање 5 Архитектонско пројектовање 6 Архитектонско пројектовање 7
Архитектура унутрашњих простора 2Архитектура унутрашњих простора 1испуњене предиспитне обавезе
Архитектонско пројектовање 12Архитектонско пројектовање 1-8испуњене предиспитне обавезе
Ревитализација градитељског насљеђаИсторија архитектуре и насеља 4
Заштита градитељског насљеђа
за похађање наставе испуњене предиспитне обавезе, за полагање услов је положен предмет