Условљеност предмета

школска 2015/16 година

II семестар

Назив предметаУсловљеност другим предметомОблик условљености
Пројектовање у премјеру и катастру.Катастар непокретности 3.за похађање наставе:
одслушан предмет Катастар непокретности 3.
за полагање завршног испита: положен испит из предмета Катастар непокретности 3.
Деформациона анализа инжењерских објекатаИнжењерска геодезија 3.за похађање наставе:
упоредно слушање предмета Инжењерска геодезија 3,
за полагање завршног испита: положен испит из предмета Инжењерска геодезија 3.