Upis na studijske programe drugog i trećeg ciklusa studija

  1. Logo Aggf

Konkurs za upis studenata na drugi i treći ciklus studija, otvoren je do 08.09.2017. godine do kada će kandidati moći predati svoje prijave.

Informacije o rangiranju prijavljenih kandidata, konačnoj rang listi i rokovima za upis biće dostupne najkasnije do 12.09.2017. godine na internet stranici fakulteta. U slučaju kada je raspisom Konkursa za upis studenata u prvu godinu drugog i trećeg ciklusa studija u akademskoj 2017/2018. godini na javnim visokoškolskim ustanovama predviđen Prijemni ispit, kandidati će o terminu polaganja biti pravovremeno obavješteni.

Kandidati će na fakultetu dobiti informacije o posebnim uslovima koji su propisani, podatke o smjerovima/usmjerenjima unutar studijskog programa i podatke o zvanjima koja se stiču završetkom studijskog programa.