The POWER of Knowledge – 10th international conference

  1. Institute of Knowledge Management‎The POWER of Knowledge

Поштовани,

Чини нам задовољство обавестити Вас да де се у времену од 7 – 9 октобар 2016 год. (Оокружење Солуна), Република Грчка одржати X-та јубилејна међународна конференција KNOWLEDGE CAPITAL OF THE FUTURE са темом THE POWER OF KNOWLEDGE. Као што И од самог наслова произилази , фокус конференције је знање у свим његовим појавним облицима. Значај, важност, мод и пракична употреба знања повезаног са свим његовим чиниоцима који имају улогу у његовом стварању, кориштењуу и преношењу је посебан акцент конференције. Знање као базична димензија И његова повезаност И прагматична употребљивост са другим областима је простор интереса што додирује све научне области које могу дати допринос у том смислу.

У прилогу Вам шаљему други позив за десету јубилејну конференцију о знању: ТХЕ ПОWЕР ОФ КНОWЛЕДГЕ – Агиа Триада, (Солун) 7-9 октобар 2016.

Молимо Вас абстракте и радове шаљите на info@ikm.mk

Prof. Robert Dimitrovski PhD
MIT University Skopje
Faculty of Management – Dean
Vice Rector of International cooperation
Knowledge Management Institute Skopje -President

ПРОГРАМ

Abstract Template

Full Paper