Građevinarstvo

Konstruktivno usmjerenje

SemestarR. Br, Naziv predmetaECTSStatusPredavanjaVježbeNastavnikSaradnik
11 Modeliranje konstrukcija5O22
2Savremeni betonski kompoziti5O21
3Površinski nosači5O22
4Mostovi7O32
5Izborni predmet 14I11
6Izborni predmet 24I11
[/table]

R. br.Naziv predmeta
1.Aseizmičko projektovanje i građenje
2.Trajnost i procjena stanja betonskih konstrukcija
3.Inženjerska mehanika stijena
4.Operaciona istraživanja u građevinarstvu
5.Zidane konstrukcije
6.Eksperimentalna analiza konstrukcija
[/table]

SemestarR.br.Naziv predmetaECTSOPredavanjaVježbe NastavnikSaradnik
21.Izborni predmet 37I32
2.Izborni predmet 47I32
3.Master rad16O00
[/table]

Izborna grupa i naziv predmeta
Teorija konstrukcija
Izborni predmet 3Viši kurs metode konačnih elemenata
Izborni predmet 4Stabilnost konstrukcija
Betonske konstrukcije
Izborni predmet 3Betonske konstrukcije inženjerskih objekata
Izborni predmet 4Prednapregnute betonske konstrukcije
Matalne konstrukcije
Izborni predmet 3Specijalne metalne konstrukcije
Izborni predmet 4Spregnute konstrukcije
Drvene konstrukcije
Izborni predmet 3Lijepljene i lamelirane konstrukcije
Izborni predmet 4Specijalne drvene konstrukcije
Sanacija grđevinskih objekata
Izborni predmet 3Sanacija betonskih konstrukcija
Izborni predmet 4Sanacija drvenih, čeličnih i zidnih konstrukcija
[/table]

Hidrotehničko usmjerenje

SemestarR. br.Naziv predmetaECTSStatusPredavanjaVježbeDONNastavnikSaradnik
11.Modeliranje konstrukcija5O220
2.Eksploatacija i zaštita podzemnih voda5O220
3.Korišćenje vodnih snaga7O311
4.Hidrotehničke melioracije5O211
5.Izborni predmet 14I211
6.Izborni predmet 24I211
SemestarR.br.Naziv predmetaECTSStatusPredavanjaVježbeDONNastavnikSaradnik
2.1.Izborni predmet 37I321
2.Izborni predmet 47I321
3.Master rad16000

SemestarR.br.Naziv predmetaECTSStatusPredavanjaVježbeDONNastavnikSaradnik
2.1.Izborni predmet 37I321
2.Izborni predmet 47I321
3.Master rad16000
R. br.Izborna grupa i naziv predmeta
 Konstrukcije u hidrotehnici
1.Izborni predmet 3hidrotehničke konstrukcije2
2.Izborni predmet 4Inženjerska mehanika stijena
 Kvalitet i tretman voda
1.Izborni predmet 3Priprema vode za piće
2.Izborni predmet 4Prečišćavanje otpadnih voda
 Upravljanje riječnim slivovima
1.Izborni predmet 3Integralno upravljanje vodnim resursima
2.Izborni predmet 4Odbrana od poplava
 Hidrotehnika saobraćajnica
1.Izborni predmet 3Plovni putevi i pristaništa
2.Izborni predmet 4Odvodnjavanje saobraćajnica

Saobraćajno usmjerenje

SemestarR.br.Naziv predavanjaECTSStatusPredavanjaVježbeDONNastavnikSaradnik
1.1.Modeliranje konstrukcija5O220
2.Održavanje puteva5.5O211
3.Održavanje željezničkih pruga5.5O211
4.Primjena GIS-a u saobraćajnicama6O220
5.Izborni predmet 14I211
6.Izborni predmet 24I211
R.br.Naziv izbornih predmeta
1.Upravljanje putevima
2.Savremene tehnologije u saobraćajnoj infrastrukturi
3.Mostovi
4.Savremeni betonski kompoziti
5.Operaciona istraživanja u građevinarstvu
6.Aseizmičko projektovanje i građenje
7.Eksperimentalna analiza konstrukcija
8.Nasute i potporne građevine

SemestarR.br.Naziv predmetaECTSStatusPredavanjaVježbeDONNastavnikSaradnik
2.1.Izborni predmet 37I321
2.Izborni predmet 47I321
3.Master rad16000
R. br.Izborna grupa i naziv predmeta
 Geotehnika objekata saobraćajnica
1.Izborni predmet 3Podzemne građevine i tunela
2.Izborni predmet 4Geotehnički problemi kod saobraćajnica
 Putne saobraćajnice
1.Izborni predmet 3Raskrsnice
2.Izborni predmet 4Saobraćaj u mirovanju
 Šinske saobraćajnice
1.Izborni predmet 3Gradski šinski sistemi
2.Izborni predmet 4Rekonstrukcija željezničkij pruga
 Hidrotehnika sobraćajnica
1.Izborni predmet 3Odvodnjavanje saobraćajnica
2.Izborni predmet 4Plovni putevi i pristaništa

Usmjerenje za organizaciju i tehnologiju građenja

SemestarR. br.Naziv predmetaECTSStatusPredavanjeVježbeDONNastavnikSaradnik
1.1.Modeliranje konstrukcija5O220
2.Operaciona istraživanja u građevinarstvu7O311
3.Specijani problemi menadžmenta u građevinarstvu5O220
4.Savremeni betonski kompoziti5O211
5.Izborni predmet 14I211
6.Izborni predmet 24I211
R.br. Naziv izbornih predmeta
1.Upravljanje međunarodnim projektima
2.Izgradnja objekata hidrotehničke infrastrukture
3.Održavanje puteva
4.Aseizmičko projektovanje i građenje
5.Specijalne metalne konstrukcije
6.Podzemne građevine i tuneli

SemestarR.br.Naziv predmetaECTSStatusPredavanjaVježbeDONNastavnikSaradnik
2.1.Izborni predmet 37I321
2.Izborni predmet 47I321
3.Master rad16000
R. br.Izborna grupa i nazivi predmeta
 Upravljanje projektima
1.Izborni predmet 3Upravljanje građenjem i tenderske procedure
2.Izborni predmet 4Upravljanje investicionim projektima
 Upravljanje kvalitetom i rizikom
1.Izborni predmet 3 Upravljanje kvalitetom u građevinarstvu
2.Izborni predmet 4Upravljanje rizikom građevinskih projekata
 Inženjerske optimizacije u građevinarstvu
1.Izborni predmet 3Metode optimizacije u građevinarstvu
2.Izborni predmet 4Odabrana poglavlja ekonomike građevinarstva
 Savremene tehnologije građenja
1.Izborni predmet 3Specijalne tehnologije građenja
2.Izborni predmet 4Trajnost i procjena stanja betonskih konstrukcija

Geotehničko usmjerenje

SemestarR.br.Naziv predmetaECTSStatusPredavanjaVježbeDONNastavnikSaradnik
1.1.Modeliranje konstrukcija5O220
2.Inženjerska mehanika stijena 6O211
3.Geotehničko inženjerstvo5O220
4.Geotehnički laboratorij6O202
5.Izborni predmet 14I211
6.Izborni predmet 24I211
R. br.Naziv predmeta
1.Primijenjena mehanika tla
2.Podzemne građevine i tuneli
3.Primijenjena geologija
4.Mostovi
5.Savremeni betonski kompoziti
6.Operaciona istraživanja u građevinarstvu
7.Aseizmičko projektovanje i građenje
8.Eksperimentalna analiza konstrukcija

SemestarR.br.Naziv predmetaECTSStatusPredavanjaVježbeDONNastavnikSaradnik
2.1.Izborni predmet 37I321
2.Izborni predmet 47I321
3.Master rad16000
R. br.Izborna grupa i naziv predmeta
 Geotehnika i stabilnost
1.Izborni predmet 3Dinamika tla
2.Izborni predmet 4Geohazardi
 Geotehnikčko projektovanje
1.Izborni predmet 3Geptehnički projekat
2.Izborni predmet 4Terenska ispitivanja i opažanja
 fizičko-mehanička svojstva tla i stijena
1.Izborni predmet 3Procesi tečenja u tlu i stijenama
2.Izborni predmet 4Ojačavanje tla i stijena
 Fundiranje
1.Izborni predmet 3Složeno fundiranje
2.Izborni predmet 4Zaštita temeljnih jama
 Geotehnički objekti
1.Izborni predmet 3Nasute i potporne građevine
2.Izborni predmet 4Geotehnika i zaštita okoline