Грађевинарство

Конструктивно усмјерење

СеместарР. Бр, Назив предметаЕЦТССтатусПредавањаВјежбеНаставникСарадник
11 Моделирање конструкција5О22
2Савремени бетонски композити5О21
3Површински носачи5О22
4Мостови7О32
5Изборни предмет 14И11
6Изборни предмет 24И11
[/table]

Р. бр.Назив предмета
1.Асеизмичко пројектовање и грађење
2.Трајност и процјена стања бетонских конструкција
3.Инжењерска механика стијена
4.Операциона истраживања у грађевинарству
5.Зидане конструкције
6.Експериментална анализа конструкција
[/table]

СеместарР.бр.Назив предметаЕЦТСОПредавањаВјежбе НаставникСарадник
21.Изборни предмет 37И32
2.Изборни предмет 47И32
3.Мастер рад16О00
[/table]

Изборна група и назив предмета
Теорија конструкција
Изборни предмет 3Виши курс методе коначних елемената
Изборни предмет 4Стабилност конструкција
Бетонске конструкције
Изборни предмет 3Бетонске конструкције инжењерских објеката
Изборни предмет 4Преднапрегнуте бетонске конструкције
Маталне конструкције
Изборни предмет 3Специјалне металне конструкције
Изборни предмет 4Спрегнуте конструкције
Дрвене конструкције
Изборни предмет 3Лијепљене и ламелиране конструкције
Изборни предмет 4Специјалне дрвене конструкције
Санација грђевинских објеката
Изборни предмет 3Санација бетонских конструкција
Изборни предмет 4Санација дрвених, челичних и зидних конструкција
[/table]

Хидротехничко усмјерење

СеместарР. бр.Назив предметаЕЦТССтатусПредавањаВјежбеДОННаставникСарадник
11.Моделирање конструкција5О220
2.Експлоатација и заштита подземних вода5О220
3.Коришћење водних снага7О311
4.Хидротехничке мелиорације5О211
5.Изборни предмет 14И211
6.Изборни предмет 24И211
СеместарР.бр.Назив предметаЕЦТССтатусПредавањаВјежбеДОННаставникСарадник
2.1.Изборни предмет 37И321
2.Изборни предмет 47И321
3.Мастер рад16000

СеместарР.бр.Назив предметаЕЦТССтатусПредавањаВјежбеДОННаставникСарадник
2.1.Изборни предмет 37И321
2.Изборни предмет 47И321
3.Мастер рад16000
Р. бр.Изборна група и назив предмета
 Конструкције у хидротехници
1.Изборни предмет 3хидротехничке конструкције2
2.Изборни предмет 4Инжењерска механика стијена
 Квалитет и третман вода
1.Изборни предмет 3Припрема воде за пиће
2.Изборни предмет 4Пречишћавање отпадних вода
 Управљање ријечним сливовима
1.Изборни предмет 3Интегрално управљање водним ресурсима
2.Изборни предмет 4Одбрана од поплава
 Хидротехника саобраћајница
1.Изборни предмет 3Пловни путеви и пристаништа
2.Изборни предмет 4Одводњавање саобраћајница

Саобраћајно усмјерење

СеместарР.бр.Назив предавањаЕЦТССтатусПредавањаВјежбеДОННаставникСарадник
1.1.Моделирање конструкција5О220
2.Одржавање путева5.5О211
3.Одржавање жељезничких пруга5.5О211
4.Примјена ГИС-а у саобраћајницама6О220
5.Изборни предмет 14И211
6.Изборни предмет 24И211
Р.бр.Назив изборних предмета
1.Управљање путевима
2.Савремене технологије у саобраћајној инфраструктури
3.Мостови
4.Савремени бетонски композити
5.Операциона истраживања у грађевинарству
6.Асеизмичко пројектовање и грађење
7.Експериментална анализа конструкција
8.Насуте и потпорне грађевине

СеместарР.бр.Назив предметаЕЦТССтатусПредавањаВјежбеДОННаставникСарадник
2.1.Изборни предмет 37И321
2.Изборни предмет 47И321
3.Мастер рад16000
Р. бр.Изборна група и назив предмета
 Геотехника објеката саобраћајница
1.Изборни предмет 3Подземне грађевине и тунела
2.Изборни предмет 4Геотехнички проблеми код саобраћајница
 Путне саобраћајнице
1.Изборни предмет 3Раскрснице
2.Изборни предмет 4Саобраћај у мировању
 Шинске саобраћајнице
1.Изборни предмет 3Градски шински системи
2.Изборни предмет 4Реконструкција жељезничкиј пруга
 Хидротехника собраћајница
1.Изборни предмет 3Одводњавање саобраћајница
2.Изборни предмет 4Пловни путеви и пристаништа

Усмјерење за организацију и технологију грађења

СеместарР. бр.Назив предметаЕЦТССтатусПредавањеВјежбеДОННаставникСарадник
1.1.Моделирање конструкција5О220
2.Операциона истраживања у грађевинарству7О311
3.Специјани проблеми менаџмента у грађевинарству5О220
4.Савремени бетонски композити5О211
5.Изборни предмет 14И211
6.Изборни предмет 24И211
Р.бр. Назив изборних предмета
1.Управљање међународним пројектима
2.Изградња објеката хидротехничке инфраструктуре
3.Одржавање путева
4.Асеизмичко пројектовање и грађење
5.Специјалне металне конструкције
6.Подземне грађевине и тунели

СеместарР.бр.Назив предметаЕЦТССтатусПредавањаВјежбеДОННаставникСарадник
2.1.Изборни предмет 37И321
2.Изборни предмет 47И321
3.Мастер рад16000
Р. бр.Изборна група и називи предмета
 Управљање пројектима
1.Изборни предмет 3Управљање грађењем и тендерске процедуре
2.Изборни предмет 4Управљање инвестиционим пројектима
 Управљање квалитетом и ризиком
1.Изборни предмет 3 Управљање квалитетом у грађевинарству
2.Изборни предмет 4Управљање ризиком грађевинских пројеката
 Инжењерске оптимизације у грађевинарству
1.Изборни предмет 3Методе оптимизације у грађевинарству
2.Изборни предмет 4Одабрана поглавља економике грађевинарства
 Савремене технологије грађења
1.Изборни предмет 3Специјалне технологије грађења
2.Изборни предмет 4Трајност и процјена стања бетонских конструкција

Геотехничко усмјерење

СеместарР.бр.Назив предметаЕЦТССтатусПредавањаВјежбеДОННаставникСарадник
1.1.Моделирање конструкција5О220
2.Инжењерска механика стијена 6О211
3.Геотехничко инжењерство5О220
4.Геотехнички лабораториј6О202
5.Изборни предмет 14И211
6.Изборни предмет 24И211
Р. бр.Назив предмета
1.Примијењена механика тла
2.Подземне грађевине и тунели
3.Примијењена геологија
4.Мостови
5.Савремени бетонски композити
6.Операциона истраживања у грађевинарству
7.Асеизмичко пројектовање и грађење
8.Експериментална анализа конструкција

СеместарР.бр.Назив предметаЕЦТССтатусПредавањаВјежбеДОННаставникСарадник
2.1.Изборни предмет 37И321
2.Изборни предмет 47И321
3.Мастер рад16000
Р. бр.Изборна група и назив предмета
 Геотехника и стабилност
1.Изборни предмет 3Динамика тла
2.Изборни предмет 4Геохазарди
 Геотехникчко пројектовање
1.Изборни предмет 3Гептехнички пројекат
2.Изборни предмет 4Теренска испитивања и опажања
 физичко-механичка својства тла и стијена
1.Изборни предмет 3Процеси течења у тлу и стијенама
2.Изборни предмет 4Ојачавање тла и стијена
 Фундирање
1.Изборни предмет 3Сложено фундирање
2.Изборни предмет 4Заштита темељних јама
 Геотехнички објекти
1.Изборни предмет 3Насуте и потпорне грађевине
2.Изборни предмет 4Геотехника и заштита околине