Наставни план и програм 2010-14

Прва година

СеместарР. брПредметЕЦТССтатусПредавањаВјежбеНаставникСарадник
11Линеарна алгебра и аналитичка геометрија5О22доц. др Душко Богданићдр Сандра Костић-Јеремић
2Диференцијални и интегрални рачун 17О33 др Милован ВинчићНебојша Ђукић
3Информатика за геодете 14О12др Љубиша Прерадовић
4Нацртна геометрија и техничко цртање6О24проф. др Живко БабићМаја Илић
Драгана Тепић
5Основе геодетских наука3О20проф. др Јелена П. Гучевић
6Технике геодетских мЈерења 15О22доц. др Раденко И. Вишњић, дипл. инж. геод.Корнелија Ристић
7Страни језик (Енглески језик 1)О01Светлана Митић
[/table]
СеместарР. бр ПредметЕЦТССтатусПредавањаВјежбеНаставникСарадник
21Диференцијални и интегрални рачун 27О33 др Милован ВинчићНебојша Ђурић
2Физика5О22доц. др Биљана Антуновић, дипл.физ.Александар Јанковић
3Информатика за геодете 26О23др Љубиша ПрерадовићСаша Јојић
4Основе земљишно-књижног права2О20доц. др Раденко Јотановић
5Технике геодетских мјерења 25О22доц. др Раденко И. Вишњић, дипл.инж.геод.Корнелија Ристић
6Електроника у геодезији5О22 др Ферид Софтић, ред. проф.проф. др Ферид Софтић
[/table]

Друга година

СеместарР. брПредметЕЦТССтатусПредавања ВјежбеНаставникСарадник
31Математика за геодете5О22 др Милован ВинчићНебојша Ђурић
2Рачун изравнања 15О22проф. др Бранко С. БожићСања Туцикешић
3Геодетски премјер 15О22Доц. др Раденко И. Вишњић, дипл.инж.геод.Корнелија Ристић
4Еколошко инжењерство3О20др Милан Гашић, ред. проф.
5Инжењерска геологија2О20проф. др Мира Милић
6Геодетска метрологија5О22В. проф. др Синиша Делчев, дипл. геод. инж.Сања Туцикешић
7Катастар непокретности 15О22доц. др Драган Мацановић, дипл. инж.геод.Славко Васиљевић
8Страни језик (Енглески језик 3)ОСветлана Митић
[/table]
СеместарР. бр ПредметЕЦТССтатусПредавања ВјежбеНаставникСарадник
41Геодетски премјер 25О22доц. др Раденко И. Вишњић, дипл.инж.геод.Корнелија Ристић
2Геоинформатика 15О22В. проф. др Миро Говедарица, дипл. инж. геод.Младен Амовић
3Фотограметрија и даљинска детекција 17О33др Миодраг Регодић, дипл. инж. геод. ванр. проф.др Миодраг Регодић, дипл. инж. геод. ванр. проф.
4Картографија 15О22проф. др Драгољуб Секуловић, спец. картограф.Младен Амовић
5Рачун изравнања 25О22проф. др Бранко БожићСања Туцикешић
6Практична настава из геодетског премјера4О03проф. др Бранко Божићпроф. др Бранко Божић
Славко Васиљевић
Драган Мићановић
Сања Туцикешић
Дејан Васић
Младен Амовић
7Страни језик (Енглески језик 4)О01Светлана Митић
[/table]

Трећа година

СеместарР. брПредметЕЦТССтатусПредавањаВјежбе НаставникСарадник
51Геодетски премјер 35О22др Бранко БожићСања Туцикешић
2Фотограметрија и даљинска детекција 25О22др Миодраг Регодић, дипл. инж. геод. ванр. проф.др Миодраг Регодић
3Геоинформатика 26О32В. проф. др Миро Говедарица, дипл. инж. геод.Младен Амовић
4Картографија 25О22проф. др Драгољуб Секуловић, спец. карограф.Младен Амовић
5Инжењерска геодезија 15О22Ванр. проф. др Загорка Госпавић, дипл.геод.инж.Славко Васиљевић
6Геодетска астрономија4О21 др Зорица Цветковић, дипл. астрономДејан Васић
7Страни језик (Енглески језик 5)О01Светлана Митић
[/table]
СеместарР. брПредметЕЦТССтатусПредавања Вјежбе Наставник Сарадник
61Сателитска геодезија4О21др Драган БлагојевићДејан Васић
2Инжењерска геодезија 25О22доц. др Бранко Миловановић, дипл.геод.инж.Славко Васиљевић
3Практична настава из геодезије3О03проф. др Синиша Т. Делчевпроф. др Синиша Делчев
Славко Васиљевић
мр Драган Мићановић
Сања Туцикешић
Дејан Васић
Малден Амовић
4Картографске пројекције5О22проф. др Драгољуб Секуловић, спец. карограф.Младен Амовић
5Теоријска геодезија3О20др Драган Благојевић
6Физичка геодезија4О21доц. др Раденко И. Вишњић, дипл. инж. геод.Корнелија Ристић
Дејан Васић
7Уређење земљишне територије3О21доц. др Драган Мацановић, дипл.инж. геод.Славко Васиљевић, дипл.инж.геод.
8Практична настава из инжењерске геодезије3О03доц. др Бранко Миловановић, дипл.геод.инж.
доц. др Бранко Миловановић
мр Драган Мићановић
Славко Васиљевић
Дејан Васић
9Енглески језик 6О01Светлана Митић
[/table]

Четврта година

СеместарР. БрПредметЕЦТССтатус ПредавањаВјежбе НаставникСарадник
71Основе организације геодетских радова2О11Ванр. проф. др Загорка Госпавић, дипл.геод.инж.Ванр. проф. др Загорка Госпавић, дипл.геод.инж.
2Теорија сателитског позиционирања5О22В. проф. др Драган Балгојевић, дипл.инж.геод.Дејан Васић
3Инжењерска геодезија 35О22Доц. др Бранко Миловановић, дипл.геод.инж.Славко Васиљевић
4Рачун изравнања 35О22проф. др Бранко БожићСања Туцикешић
5Деформациона анализа3И21Доц. др Бранко Миловановић, дипл.геод.инж.Славко Васиљевић
5Глобални навигациони сателитски системи4И21В. проф. др Драган Благојевић, дипл.инж.геод.Дејан Васић
5Инжењерска фотограметрија4И21проф. др Миодраг Регодићпроф. др Миодраг Регодић
6Геодезија у индустрији5И22Ванр. проф. др Загорка Госпавић, дипл.геод.инж.Славко Васиљевић
6Обезбјеђење кавалитета геодетских мјерења5И22Ванр. проф. др Синиша Делчев, дипл.геод.инж.проф. др Синиша Делчев
6Дигитална обрада сигнала5И22проф. др Зденка Бабић, доц. др Владимир Рисојевић
Алексеј Аврамовић
7Управљање пројектима у геодезији4И21Доц. др Драган Мићановић, дипл.инж.геод.Славко Васиљевић
7Објектно оријентисано програмирање4И21проф. др Љубиша Прерадовић
7Процјена вриједности непокретности4И21доц. др Драган Мацановић, дипл.инж.геод.Славко Васиљевић
8Енглески језик 7О01Светлана Митић
[/table]
СеместарР. брПредметЕЦТССтатусПредавања ВјежбеНаставникСарадник
81Геоинформациони системи4О21В. проф. др Миро ГоведарицаМалден Амовић
2Геодетске референтне мреже4О21В. проф. др Синиша Делчев, дипл.геод.инж.Дејан Васић
3Комасација5О22доц. др Драган Мацановић, дипл.инж.геод.Славко Васиљеић
4Дигитална фотограметрија4О21др Миодраг Регодић, дипл.инж.геод. ванр.проф.др Миодраг Регодић, дипл.инж.геод. ванр.проф.
5Страни језик струке3И12Светлана Митић
5Прописи у геодетској струци3И12доц. др Драган Мацановић, дипл.инж.геод.Славко Васиљевић
5Дигитално моделовање слика3И12др Миодраг Регодић, дипл.инж.геод. ванр.проф.др Миодраг Регодић, дипл.инж.геод. ванр.проф.
6Геодетски референтни системи5И 22В. проф. др Синиша Делчев, дипл.геод.инж.Дејан Васић
6Методологија пројектовања у геодезији5И22Ванр. проф. др Загорка Госпавић, дипл.геод.инж.Славко Васиљевић
6Састављање и умножавање планова и карата5И22проф. др Драгољуб Секуловић, спец. карограф.Младен Амовић
8Енглески језик 8О01Светлана МитићЈелена Пажин
[/table]