Energetska efikasnost u zgradarstvu

Predmeti koji se uzimaju u obzir pri upisu

Za kandidate sa Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta sa četvorogodišnjeg studijskog programa Arhitektura uzimaju se u obzir ocjene iz predmeta:
• arhitektonske konstrukcije 1,
• arhitektonske konstrukcije 2,
• materijali u arhitekturi,
• arhitektonske konstrukcije 3,
• arhitektonske konstrukcije 4,
• fizika zgrade.

Za kandidate sa Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta sa starim petogodišnjim studijskim programom Arhitektura uzimaju se u obzir ocjene iz predmeta:
• građevinski materijali i fizika,
• arhitektonske konstrukcije 1,
• arhitektonske konstrukcije 2,
• arhitektonske konstrukcije 3.

Za kandidate sa Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta sa četvorogodišnjeg studijskog programa Građevinarstvo uzimaju se u obzir ocjene iz predmeta:
• građevinske konstrukcije 1,
• građevinske konstrukcije 2,
• građevinski materijali 1,
• građevinski materijali 2,
• građevinska fizika.
Za kandidate sa Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta sa starog petogodišnjeg studijskog programa Građevinarstvo uzimaju se u obzir ocjene iz predmeta:
• građevinska fizika,
• građevinski materijali,
• zgradarstvo.

Za kandidate sa Mašinskog fakulteta novog/starog programa uzimaju se u obzir ocjene iz predmeta:
• termodinamika 1,
• termodinamika 2,
• prenos toplote,
• grijanje,
• klimatizacija.

Kandidati koji su studije završili po programu Arhitekture, Građevinarstva ili Mašinstva, a nisu sa Univerziteta u Banjoj Luci u obavezi su, da nakon što komisija napravi uvid u njihovu dostavljenu dokumentaciju, polože razliku ispita.