Eнергетска ефикасност у зградарству

Предмети који се узимају у обзир при упису

За кандидате са Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета са четворогодишњег студијског програма Архитектура узимају се у обзир оцјене из предмета:
• архитектонске конструкције 1,
• архитектонске конструкције 2,
• материјали у архитектури,
• архитектонске конструкције 3,
• архитектонске конструкције 4,
• физика зграде.

За кандидате са Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета са старим петогодишњим студијским програмом Архитектура узимају се у обзир оцјене из предмета:
• грађевински материјали и физика,
• архитектонске конструкције 1,
• архитектонске конструкције 2,
• архитектонске конструкције 3.

За кандидате са Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета са четворогодишњег студијског програма Грађевинарство узимају се у обзир оцјене из предмета:
• грађевинске конструкције 1,
• грађевинске конструкције 2,
• грађевински материјали 1,
• грађевински материјали 2,
• грађевинска физика.
За кандидате са Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета са старог петогодишњег студијског програма Грађевинарство узимају се у обзир оцјене из предмета:
• грађевинска физика,
• грађевински материјали,
• зградарство.

За кандидате са Машинског факултета новог/старог програма узимају се у обзир оцјене из предмета:
• термодинамика 1,
• термодинамика 2,
• пренос топлоте,
• гријање,
• климатизација.

Кандидати који су студије завршили по програму Архитектуре, Грађевинарства или Машинства, а нису са Универзитета у Бањој Луци у обавези су, да након што комисија направи увид у њихову достављену документацију, положе разлику испита.