Пријемни испит у академској 2017/2018. години.

Обавјештење о терминима одржавања пријемног испита у академској 2017/2018. години.

Први уписни рок:

(1) пријављивање кандидата почиње 19.06.2017. а завршава 23.06.2017. године (пријем докумената се врши сваки радни дан);

(2) полагање пријемног испита обавиће се 26.06.2017. са почетком у 9,00 часова;

(3) објављивање резултата конкурса је 28.06.2017. године до 14,00 часова;

(4) упис примљених кандидата почиње 03.07.2017. године, а завршава се 07.07.2017. године.

Други уписни рок :

организоваће организационе јединице високошколске установе које у првом року не упишу планирани број студената, а према сљедећим терминима:

(1) пријављивање кандидата почиње 28.08.2017. а завршава 01.09.2017. године;

(2) полагање пријемног испита је 04.09.2017. године са почетком у 9,00 часова на свим организационим јединицама високошколске установе;

(3) објављивање резултата конкурса је до 06.09.2017. године до 14,00 часова;

(4) упис примљених кандидата почиње 11.09.2017. године а завршава 15.09.2017. године.