Презентација OpenTrack софтвера

  1. OpenTrackTrainLogo

Позивамо све заинтересоване на презентацију OpenTrack софтвера која ће бити одржана у сриједу 18.01.2017. у 15:00 часова у сали К3, АГГФ – Универзитетски кампус.

OpenTrack је настао као резултат истраживачког пројекта на Институту за транспортно планирање и системе саобраћаја Швајцарског федералног института за технологију, чији је циљ био развијање ефикасног и за руковање лаког програма за симулацију који би, уз помоћ различитих платформи за израчунавање, рјешавао комплексна питања из области жељезница. Уз OpenTrack се могу моделирати и симулирати различити типови жељезничких система и добити резултати у графичком и текстуалном облику нпр. израчунавање реда вожње, минималног слијеђења возова, анализа различитих типова вучних возила на постојећој или пројектованој инфраструктури, као и прорачун потребне снаге и потрошње енергије.

Теме презентације су:

1. Симулација и моделирање жељезничког саобраћаја уз помоћ OpenTrack софтвера
2. Могућности коришћења и представљања података добијених симулацијом
3. Примјери коришћења OpenTrack-а у пројектима широм Европе

Више информација о софтверу на:

http://www.opentrack.at/opentrack/opentrack_rs/opentrack_rs.html