Nastavni plan i program 2015-16

Prva godina

SemestarR. brPredmetECTSStatusPredavanjaVježbeNastavnikSaradnik
11Linearna algebra i analitička geometrija4,5O22Doc. dr Duško Bogdanićdr Sandra Kostić-Jeremić
2Diferencijalni i integralni račun 17O33dr Milovan VinčićNebojša Đukić
3Nacrtna geometrija i tehničko crtanje7O33prof. dr Živko BabićMaja Ilić
Dragana Tepić
4Informatika 14,5O22prof. dr Ljubiša Preradović
5Uvod u građevinarstvo2,5O20prof. dr Milenko Stanković
6Građevinske konstrukcije 14,5O22Prof. dr Gordana ĆosićDarko Todorović
[/table]

SemestarR. brPredmetECTSStatusPredavanjaVježbeNastavnikSaradnik
21Diferencijalni i integralni račun 27O33dr Milovan VinčićNebojša Đukić
2Građevinska fizika7O24doc. dr Biljana AntunovićAleksandar Jeremić
3Informatika 24,5O22prof. dr Ljubiša Preradović
4Građevinske konstrukcije 24,5O22Prof. dr Gordana ĆosićDragoljub Borojević
5Tehnička mehanika 17O33Prof. dr Dragan D. MilašinovićRadomir Cvijić
[/table]

Druga godina

SemestarR. brPredmetECTSStatusPredavanja Vježbe NastavnikSaradnik
31Vjerovatnoća i statistika5O22prof. dr Milenko Pikuladr Sandra Kostić-Jeremić
2Tehnička mehanika 25O22doc. dr Valentina Golubović-BugarskiNataša Mrđa
Dijana Majstorović
3Otpornost materijala 15O22prof. dr Dragan D. Milašinovićmr Radomir Cvijić
Dijana Majstorović
4Građevinski materijala 15O22prof. dr Vlastimir Radonjenin
prof. dr Mirjana Malešev
mr Gordana Broćeta
5Inženjerska geologija5O22prof. dr Mira Milićdr Mira Milić
6Planiranje infrastrukture3,5O21doc. dr Bojan Matićmr Bojana Grujić
Dragana Zeljić
7Ekološko inženjerstvo1,5O20prof. dr Milan Gašić, red. prof.
8Engleski jezik 1O02
[/table]
SemestarR. brPredmetECTSStatusPredavanjaVježbeNastavnik Saradnik
41Konstruktersko inženjerstvo 14O21prof. dr Dragan MilašinovićDijana Majstorović
2Otpornost materijala 26O32prof. dr Dragan Milašinovićmr Radomir Cvijić
Nataša Mrđa
3Građevinski materijali 25O22prof. dr Vlastimir Radonjanin
prof. dr Mirjana Malešev
mr Gordana Broćeta
4Mehanika fluida5O22doc. dr Nenad Jaćimovićmr Milan Jakšić
5Geodezija5O22prof. dr Jelena P. Gučevićmr Dragan Mićanović
6Projektovanje i nadzor2,5O11prof. dr Milan Gašić, red. prof.prof. dr Milan Gašić
7Građevinska regulativa2,5O20prof. dr Goran Ćirović
8Engleski jezik 2O02prof. dr Ljubiša Preradovič
mr Miroslav Malinović
[/table]

Treća godina

SemestarR. Br PredmetECTSStatusPredavanjaVježbe NastavnikSaradnik
51Statika konstrukcija 15O22prof. dr Gligor Radenković
Dijana Majstorović
2Mehanika tla5O22prof. dr Mato Uljarevićmr Bojana Grujić
3Konstruktersko inženjerstvo 25O22prof. dr Dragan D. MilašinovićMladen Slijepčević
4Osnovehidraulike5O22prof. dr Radomir Kapormr Milan Jakšić
5Putevi5O22doc. dr Bojan MatićDragana Zeljić
Žarko Grujić
mr Bojana Grujić
6 Tehnologija građenja5O22prof. dr Goran Ćirojevićmr Nataša Popović-Miletić
[/table]
SemestarR. br PredmetECTSStatusPredavanje Vježbe NastavnikSaradnik
61Statika konstrukcija 25O22prof. dr Gligor Radenković
Dijana Majstorović
2Konstruktersko inženjerstvo 33O12prof. dr Mato Uljarevićmr Gordana Broćeta
Radovan Vukomanović
3Fundiranje5O22prof. dr Mato Uljarevićmr Bojana Grujić
4Hidrologija5O22doc. dr Jasna PlavšićŽana Topalović
5Željeznice5O22doc. dr Ljiljana Milić-Markovićmr Bojana Grujić
Dragana Zeljić
Žarko Grujić
6Organizacija građenja5O22prof. dr Goran Ćirovićmr Nataša Popović-Miletić
7Inženjerska ekonomija2O11prof. dr Milan Gašić, red. prof.prof. dr Milan Gašić, red. prof.
[/table]

Četvrta godina

Konstruktivno usmjerenje               Saobraćajno usmjerenje               Hidrotehničko usmjerenje

SemestarR. brPredmetECTSStatusPredavanjaVježbeNastavnikSaradnik
71Upravljanje projektima
2,5O11prof. dr Goran Ćirovićmr Mira Sofilj
2Inženjerska etika
2,5O20prof. dr Milan Gašić, red. prof.
3Metalne konstrukcije 1
5O22doc. dr Snežana MitrovićMladen Slijepčević
4Betonske konstrukcije 1 5O22prof. dr Mato UljarevićRadovan Vukomanović
5Drvene konsrukcije 5O22prof. dr Dragan MilašinovićMladen Slijepčević
6Izborni predmet 1522
7Izborni predmet 2522
Izborni predmeti
1Tehnologija betona522
2Zidane konstrukcije522
3Metod konačnih elemenata522
4Instalacije u zgradama522
[/table]
SemestarR. brPredmetECTSStatusPredavanjaVježbeNastavnikSaradnik
81Dinamička analiza konstrukcije5O22prof. dr Gligor Radenković
doc. dr Aleksandar Borković
doc.dr Aleksandar Borković
2Izborni predmet 1522
3Izborni predmet 2522
4Stručna praksa5O05Izvodi se prema ugovorima u preduzećima iz oblasti građevinarstvamr Bojana Grujić
5Završni rad za prvi stepen10O011
 Izborni predmeti
1Tehnologija proizvodnje i montaže konstrukcija522
2Hidrotehničke konstrukcije522
3Metalne konstrukcije 2522
4Betonske konstrukcije 2522
[/table]