Наставни план и програм 2015-16

Прва година

СеместарР. брПредметЕЦТССтатусПредавањаВјежбеНаставникСарадник
11Линеарна алгебра и аналитичка геометрија4,5О22Доц. др Душко Богданићдр Сандра Костић-Јеремић
2Диференцијални и интегрални рачун 17О33др Милован ВинчићНебојша Ђукић
3Нацртна геометрија и техничко цртање7О33проф. др Живко БабићМаја Илић
Драгана Тепић
4Информатика 14,5О22проф. др Љубиша Прерадовић
5Увод у грађевинарство2,5О20проф. др Миленко Станковић
6Грађевинске конструкције 14,5О22Проф. др Гордана ЋосићДарко Тодоровић
[/table]

СеместарР. брПредметЕЦТССтатусПредавањаВјежбеНаставникСарадник
21Диференцијални и интегрални рачун 27О33др Милован ВинчићНебојша Ђукић
2Грађевинска физика7О24доц. др Биљана АнтуновићАлександар Јеремић
3Информатика 24,5О22проф. др Љубиша Прерадовић
4Грађевинске конструкције 24,5О22Проф. др Гордана ЋосићДрагољуб Боројевић
5Техничка механика 17О33Проф. др Драган Д. МилашиновићРадомир Цвијић
[/table]

Друга година

СеместарР. брПредметЕЦТССтатусПредавања Вјежбе НаставникСарадник
31Вјероватноћа и статистика5О22проф. др Миленко Пикуладр Сандра Костић-Јеремић
2Техничка механика 25О22доц. др Валентина Голубовић-БугарскиНаташа Мрђа
Дијана Мајсторовић
3Отпорност материјала 15О22проф. др Драган Д. Милашиновићмр Радомир Цвијић
Дијана Мајсторовић
4Грађевински материјала 15О22проф. др Властимир Радоњенин
проф. др Мирјана Малешев
мр Гордана Броћета
5Инжењерска геологија5О22проф. др Мира Милићдр Мира Милић
6Планирање инфраструктуре3,5О21доц. др Бојан Матићмр Бојана Грујић
Драгана Зељић
7Еколошко инжењерство1,5О20проф. др Милан Гашић, ред. проф.
8Енглески језик 1О02
[/table]
СеместарР. брПредметЕЦТССтатусПредавањаВјежбеНаставник Сарадник
41Конструктерско инжењерство 14О21проф. др Драган МилашиновићДијана Мајсторовић
2Отпорност материјала 26О32проф. др Драган Милашиновићмр Радомир Цвијић
Наташа Мрђа
3Грађевински материјали 25О22проф. др Властимир Радоњанин
проф. др Мирјана Малешев
мр Гордана Броћета
4Механика флуида5О22доц. др Ненад Јаћимовићмр Милан Јакшић
5Геодезија5О22проф. др Јелена П. Гучевићмр Драган Мићановић
6Пројектовање и надзор2,5О11проф. др Милан Гашић, ред. проф.проф. др Милан Гашић
7Грађевинска регулатива2,5О20проф. др Горан Ћировић
8Енглески језик 2О02проф. др Љубиша Прерадович
мр Мирослав Малиновић
[/table]

Трећа година

СеместарР. Бр ПредметЕЦТССтатусПредавањаВјежбе НаставникСарадник
51Статика конструкција 15О22проф. др Глигор Раденковић
Дијана Мајсторовић
2Механика тла5О22проф. др Мато Уљаревићмр Бојана Грујић
3Конструктерско инжењерство 25О22проф. др Драган Д. МилашиновићМладен Слијепчевић
4Основехидраулике5О22проф. др Радомир Капормр Милан Јакшић
5Путеви5О22доц. др Бојан МатићДрагана Зељић
Жарко Грујић
мр Бојана Грујић
6 Технологија грађења5О22проф. др Горан Ћиројевићмр Наташа Поповић-Милетић
[/table]
СеместарР. бр ПредметЕЦТССтатусПредавање Вјежбе НаставникСарадник
61Статика конструкција 25О22проф. др Глигор Раденковић
Дијана Мајсторовић
2Конструктерско инжењерство 33О12проф. др Мато Уљаревићмр Гордана Броћета
Радован Вукомановић
3Фундирање5О22проф. др Мато Уљаревићмр Бојана Грујић
4Хидрологија5О22доц. др Јасна ПлавшићЖана Топаловић
5Жељезнице5О22доц. др Љиљана Милић-Марковићмр Бојана Грујић
Драгана Зељић
Жарко Грујић
6Организација грађења5О22проф. др Горан Ћировићмр Наташа Поповић-Милетић
7Инжењерска економија2О11проф. др Милан Гашић, ред. проф.проф. др Милан Гашић, ред. проф.
[/table]

Четврта година

Конструктивно усмјерење               Саобраћајно усмјерење               Хидротехничко усмјерење

СеместарР. брПредметЕЦТССтатусПредавањаВјежбеНаставникСарадник
71Управљање пројектима
2,5О11проф. др Горан Ћировићмр Мира Софиљ
2Инжењерска етика
2,5О20проф. др Милан Гашић, ред. проф.
3Металне конструкције 1
5О22доц. др Снежана МитровићМладен Слијепчевић
4Бетонске конструкције 1 5О22проф. др Мато УљаревићРадован Вукомановић
5Дрвене консрукције 5О22проф. др Драган МилашиновићМладен Слијепчевић
6Изборни предмет 1522
7Изборни предмет 2522
Изборни предмети
1Технологија бетона522
2Зидане конструкције522
3Метод коначних елемената522
4Инсталације у зградама522
[/table]
СеместарР. брПредметЕЦТССтатусПредавањаВјежбеНаставникСарадник
81Динамичка анализа конструкције5О22проф. др Глигор Раденковић
доц. др Александар Борковић
доц.др Александар Борковић
2Изборни предмет 1522
3Изборни предмет 2522
4Стручна пракса5О05Изводи се према уговорима у предузећима из области грађевинарствамр Бојана Грујић
5Завршни рад за први степен10О011
 Изборни предмети
1Технологија производње и монтаже конструкција522
2Хидротехничке конструкције522
3Металне конструкције 2522
4Бетонске конструкције 2522
[/table]