Nastavni plan i program 2014-15

Prva godina

SemestarR.brPredmetECTSStatusPredavanjavježbeNastavnikSaradnik
11Istorija arhitekture i naselja 13O11doc. dr Milijana Okilj Miroslav milinović
2Arhitektonsko projektovanje 15O13prof dr Milenko Stanković Duška Milanović
Milica Malešinović
3Likovna forma3O12Prof. mr Maja Dodigmr Maja Dodig
4Arhitektonska grafika3O12Prof. mr Maja Dodig Malina Čvoro
Milica Malešević
5Osnove urbanizma 13O12 dr Brankica Milojević,doc. Dubravko Aleksić
Anita Milaković
6Arhitektonske konstrukcije 15O22prof. dr Aleksandra Krstić-Furundžić, dipl. inž. arh. Darko Todorović
7Materijali u arhitekturi4O21prof. dr Vlastimir Radonjanin dipl. inž. građ.
prof. dr Mirjana Malešev dipl. inž. građ.
Gordana Broćeta
8Matematika u arhitekturi 14O12prof. dr Vladimir Jovanovićdr Sandra Kostić-Jeremić
9Računari u arhitekturi 1O12prof. dr Ljubiša Preradović
SemestarR.brPredmetECTSStatusPredavanjaVježbeNastavnikSaradnik
21Istorija arhitekture i naselja 23O11dr Milijana Okilj, docent Miroslav Malinović
2Arhitektonsko projektovanje 25O13prof. dr Milenko StankovićDuška Milanović
Milica Malešević
3Vizuelizacija i modelovanje 14O22prof. dr Živko Babić Maja Ilić
Dragana tepić
4Likovno oblikovanje4O12Prof. mr Maja Dodigmr Maja Dodig
5Osnove urbanizma 25O13doc. dr Brankica MilojevićTijana Vujičić
Dubravko Aleksić
6Arhitektonske konstrukcije 25O22prof. dr Aleksandra Krstić-Furundžić, dipl. inž. arh. Darko Todorović
7Matematika u arhitekturi 24O22prof. dr Vladimir Jovanovićdr Sandra Kostić-Jeremić
8Računari u arhitekturi 2O12prof. dr Ljubiša Preradović

Druga godina

SemestarR.brPredmetECTSStatusPredavanja Vježbe NastavnikSaradnik
3


3
1Istorija arhitekture i naselja 33O11 dr Milijana Okilj, docent Miroslav Malinović
2Arhitektonsko projektovanje 35O13prof. dr Milenko StankovićOgnjen Šukalo
Duška Milanović Diana Stupar
3Vizuelizacija i modelovanje 24O13prof. dr Simo Jokanović Maja Ilić
Dragana Tepić
4Arhitektonske konstrukcije 35O23prof. dr Aleksandra Krstić-Furundžić, dipl. inž. arh.v. asist Darko Todorović
5Mehanika i otpornost materijala5O23prof. dr Dragan Milašinovićmr Radomir Cvijić
Nataša Mrđa
6Urbanistička tehnika4O12Prof. dr Aleksandra Đukićdoc. dr Dijana Simonović
doc. dr Nevena Novaković
7Prostorno-teritorijalno održiv razvoj4O11doc. dr Brankica Milojevićdoc. dr Brankica Milojević
SemestarR. br PredmetECTSStatus PredavanjaVježbeNastavnikSaradnik
41Istorija arhitekture i naselja 43O11dr Milijana Okilj, docentMiroslav Malinković
2Arhitektonsko projektovanje 45O13prof. dr Milenko StankovićDiana Stupar
Duška Milanović
Ognjen Šukalo
3Arhitektonsko projektovanje 55O13
doc. dr Marina Raduljmr Maja Đilas
Maja Milić-Aleksić
4Fizika zgrade2O11doc. dr Biljana AntunovićAleksandar Janković
5Statika konstrukcija4O22prof. dr Gligor RadenkovićNataša Mrđa
6Arhitektonske konstrukcije 44O22prof. dr Aleksandra Krstić-Furundžić, dipl. inž. arh.Darko Todorović
7Instalacije 13O12doc. dr Saša B. ČvoroUna Umićević
8Urbanistička kompozicija4O12Prof. dr Aleksandra Đukićdoc. dr Dijana Simonović
doc. dr Nevena Novaković
Anita Milaković

Treća godina

SemestarR. br PredmetECTSStatusPredavanja VježbeNastavnik Saradnik
51Istorija umjetnosti4O21doc. dr Sarita Vujkovićdoc. dr Sarita Vujković
2Urbanističko projektovanje 14O12Prof. dr Miodrag Ralevićdoc. dr Nevena Novaković
Dubravko Aleksić
3Razvoj i sociologija naselja2O11dr Vladan Đokić, d. i. a. redovni profesormr Malina Čvoro
4Geodezija u graditeljstvu3O11V. prof. dr Jelena Gučević, dipl. geod. inž.mr Dragan Mićanović
5Prostorna i graditeljska ekonomika2O11prof. dr Goran Ćirković, dipl. građ. inž.mr Mira Sofilj
6Arhitektonsko projektovanje 6 (zgrade za rad i trgovinu)4O12doc. dr Marina RaduljMaja Milić-Aleksić
Ognjen Šukalo
Anita Milaković
7Arhitektonsko projektovanje 8 (zgrade za parkiranje vozila-garaže)3O12prof. dr Milenko Stanković, dipl. inž. arh.Tijana Vujičić
Tanja Trkulja
8Estetika u arhitekturi2O10dr Nataša Vilić, docent
9Betonske konstrukcije3O12Prof. dr Mato Uljarević, dipl. inž. građ.Radovan Vukomanović
10Instalacije 23O12doc. dr Saša B. Čvoro Una Umićević
11Engleski jezik u arhitekturi 10O02
SemestarR. brPredmetECTSStatus Predavanja VježbeNastavnik Saradnik
61Zaštita graditeljskog nasleđa3O11dr Milijana Okiljdr Milica Malešević
2Urbanističko projektovanje 25O13Prof. dr Miodrag Ralevićdoc. dr Dijana Simonović
doc. dr Nevena Novaković
3Arhitektonsko projektovanje 7 (zgrade za turizam)5O13
4Arhitektura unutrašnjih prostora 14O12prof. dr Vladimir Makomr Maja Đilas
mr Malina Čvoro
5
Arhitektonsko projektovanje 9 (zgrade za industriju)
4O12doc. dr Marina RaduljMaja Milić-Aleksić
Dragoljub Borojević
Anita Milaković
6Metalne i drvene konstrukcije5O14prof. dr Dragan MilašinovićRadovan Vukomanović
Mladen Slijepčević
7Organizacija i izvođenje radova4O22prof. dr Goran Ćirković, dipl. građ. inž.mr Nataša Popović Miletić
8Engleski jezik u arhitekturi 20O02

Četvrta godina

SemestarR. br PredmetECTSStatusPredavanja VježbeNastavnikSaradnik
7
1Arhitektonsko projektovanje 10 (zgrade za kulturu)5O13doc. dr Marina RaduljMaja Đilas
mr Miroslav Malinović
2Arhitektura unutrašnjih prostora 25O14prof. dr Vladimir Makomr Maja Đilas
3Arhitektonsko projektovanje 11 (poljoprivredne zgrade)5O13prof. dr Milenko Stanković, dipl. inž. arh.Dragoljub Borojević
Tanja Trkulja
4Arhitektonsko projektovanje 12 (zgrade za zdravstvo)5O13Prof. Radivoje Mandić, dipl. inž. arh.Maja Milić-Aleksić
Diana Stupar
5Arhitektonsko projektovanje 13 (sportske zgrade)5O13prof. dr Nikola CekićDragoljub Borojević
Tijana Vujičić
6Revitalizacija graditeljskog nasleđa5O13dr Milijana Okilj, docentMilica Malešević
Miroslav Malinković
SemestarR. brPredmetECTSStatusPredavanja Vježbe Nastavnik Saradnik
81Arhitektonsko projektovanje - izborni program5O13
2Arhitektonsko inženjerstvo - izborni program5O13
3Urbanizam - izborni program5O14
4Arhitektonska praksa6O14
5Završni rad9O25