Наставни план и програм 2014-15

Прва година

СеместарР.брПредметЕЦТССтатусПредавањавјежбеНаставникСарадник
11Историја архитектуре и насеља 13О11доц. др Милијана Окиљ Мирослав милиновић
2Архитектонско пројектовање 15О13проф др Миленко Станковић Душка Милановић
Милица Малешиновић
3Ликовна форма3О12Проф. мр Маја Додигмр Маја Додиг
4Архитектонска графика3О12Проф. мр Маја Додиг Малина Чворо
Милица Малешевић
5Основе урбанизма 13О12 др Бранкица Милојевић,доц. Дубравко Алексић
Анита Милаковић
6Архитектонске конструкције 15О22проф. др Александра Крстић-Фурунџић, дипл. инж. арх. Дарко Тодоровић
7Материјали у архитектури4О21проф. др Властимир Радоњанин дипл. инж. грађ.
проф. др Мирјана Малешев дипл. инж. грађ.
Гордана Броћета
8Математика у архитектури 14О12проф. др Владимир Јовановићдр Сандра Костић-Јеремић
9Рачунари у архитектури 1О12проф. др Љубиша Прерадовић
СеместарР.брПредметЕЦТССтатусПредавањаВјежбеНаставникСарадник
21Историја архитектуре и насеља 23О11др Милијана Окиљ, доцент Мирослав Малиновић
2Архитектонско пројектовање 25О13проф. др Миленко СтанковићДушка Милановић
Милица Малешевић
3Визуелизација и моделовање 14О22проф. др Живко Бабић Маја Илић
Драгана тепић
4Ликовно обликовање4О12Проф. мр Маја Додигмр Маја Додиг
5Основе урбанизма 25О13доц. др Бранкица МилојевићТијана Вујичић
Дубравко Алексић
6Архитектонске конструкције 25О22проф. др Александра Крстић-Фурунџић, дипл. инж. арх. Дарко Тодоровић
7Математика у архитектури 24О22проф. др Владимир Јовановићдр Сандра Костић-Јеремић
8Рачунари у архитектури 2О12проф. др Љубиша Прерадовић

Друга година

СеместарР.брПредметЕЦТССтатусПредавања Вјежбе НаставникСарадник
3


3
1Историја архитектуре и насеља 33О11 др Милијана Окиљ, доцент Мирослав Малиновић
2Архитектонско пројектовање 35О13проф. др Миленко СтанковићОгњен Шукало
Душка Милановић Диана Ступар
3Визуелизација и моделовање 24О13проф. др Симо Јокановић Маја Илић
Драгана Тепић
4Архитектонске конструкције 35О23проф. др Александра Крстић-Фурунџић, дипл. инж. арх.в. асист Дарко Тодоровић
5Механика и отпорност материјала5О23проф. др Драган Милашиновићмр Радомир Цвијић
Наташа Мрђа
6Урбанистичка техника4О12Проф. др Александра Ђукићдоц. др Дијана Симоновић
доц. др Невена Новаковић
7Просторно-територијално одржив развој4О11доц. др Бранкица Милојевићдоц. др Бранкица Милојевић
СеместарР. бр ПредметЕЦТССтатус ПредавањаВјежбеНаставникСарадник
41Историја архитектуре и насеља 43О11др Милијана Окиљ, доцентМирослав Малинковић
2Архитектонско пројектовање 45О13проф. др Миленко СтанковићДиана Ступар
Душка Милановић
Огњен Шукало
3Архитектонско пројектовање 55О13
доц. др Марина Радуљмр Маја Ђилас
Маја Милић-Алексић
4Физика зграде2О11доц. др Биљана АнтуновићАлександар Јанковић
5Статика конструкција4О22проф. др Глигор РаденковићНаташа Мрђа
6Архитектонске конструкције 44О22проф. др Александра Крстић-Фурунџић, дипл. инж. арх.Дарко Тодоровић
7Инсталације 13О12доц. др Саша Б. ЧвороУна Умићевић
8Урбанистичка композиција4О12Проф. др Александра Ђукићдоц. др Дијана Симоновић
доц. др Невена Новаковић
Анита Милаковић

Трећа година

СеместарР. бр ПредметЕЦТССтатусПредавања ВјежбеНаставник Сарадник
51Историја умјетности4О21доц. др Сарита Вујковићдоц. др Сарита Вујковић
2Урбанистичко пројектовање 14О12Проф. др Миодраг Ралевићдоц. др Невена Новаковић
Дубравко Алексић
3Развој и социологија насеља2О11др Владан Ђокић, д. и. а. редовни професормр Малина Чворо
4Геодезија у градитељству3О11В. проф. др Јелена Гучевић, дипл. геод. инж.мр Драган Мићановић
5Просторна и градитељска економика2О11проф. др Горан Ћирковић, дипл. грађ. инж.мр Мира Софиљ
6Архитектонско пројектовање 6 (зграде за рад и трговину)4О12доц. др Марина РадуљМаја Милић-Алексић
Огњен Шукало
Анита Милаковић
7Архитектонско пројектовање 8 (зграде за паркирање возила-гараже)3О12проф. др Миленко Станковић, дипл. инж. арх.Тијана Вујичић
Тања Тркуља
8Естетика у архитектури2О10др Наташа Вилић, доцент
9Бетонске конструкције3О12Проф. др Мато Уљаревић, дипл. инж. грађ.Радован Вукомановић
10Инсталације 23О12доц. др Саша Б. Чворо Уна Умићевић
11Енглески језик у архитектури 10О02
СеместарР. брПредметЕЦТССтатус Предавања ВјежбеНаставник Сарадник
61Заштита градитељског наслеђа3О11др Милијана Окиљдр Милица Малешевић
2Урбанистичко пројектовање 25О13Проф. др Миодраг Ралевићдоц. др Дијана Симоновић
доц. др Невена Новаковић
3Aрхитектонско пројектовање 7 (зграде за туризам)5О13
4Архитектура унутрашњих простора 14О12проф. др Владимир Макомр Маја Ђилас
мр Малина Чворо
5
Архитектонско пројектовање 9 (зграде за индустрију)
4О12доц. др Марина РадуљМаја Милић-Алексић
Драгољуб Боројевић
Анита Милаковић
6Металне и дрвене конструкције5О14проф. др Драган МилашиновићРадован Вукомановић
Младен Слијепчевић
7Организација и извођење радова4О22проф. др Горан Ћирковић, дипл. грађ. инж.мр Наташа Поповић Милетић
8Енглески језик у архитектури 20О02

Четврта година

СеместарР. бр ПредметЕЦТССтатусПредавања ВјежбеНаставникСарадник
7
1Архитектонско пројектовање 10 (зграде за културу)5О13доц. др Марина РадуљМаја Ђилас
мр Мирослав Малиновић
2Архитектура унутрашњих простора 25О14проф. др Владимир Макомр Маја Ђилас
3Архитектонско пројектовање 11 (пољопривредне зграде)5О13проф. др Миленко Станковић, дипл. инж. арх.Драгољуб Боројевић
Тања Тркуља
4Архитектонско пројектовање 12 (зграде за здравство)5О13Проф. Радивоје Мандић, дипл. инж. арх.Маја Милић-Алексић
Диана Ступар
5Архитектонско пројектовање 13 (спортске зграде)5О13проф. др Никола ЦекићДрагољуб Боројевић
Тијана Вујичић
6Ревитализација градитељског наслеђа5О13др Милијана Окиљ, доцентМилица Малешевић
Мирослав Малинковић
СеместарР. брПредметЕЦТССтатусПредавања Вјежбе Наставник Сарадник
81Архитектонско пројектовање - изборни програм5О13
2Архитектонско инжењерство - изборни програм5О13
3Урбанизам - изборни програм5О14
4Архитектонска пракса6О14
5Завршни рад9О25