Наставни план и програм 2010-15

Прва година

СеместарР. брПредметЕЦТССтатусПредавањаВјежбеНаставникСарадник
11Линеарна алгебра и аналитичка геометрија4,5О22Доц. др Душко Богданићдр Сандра Костић-Јеремић
2Диференцијални и интегрални рачун 17О33др Милован ВинчићНебојша Ђукић
3Нацртна геометрија и техничко цртање7О24проф. др Живко БабићМаја Илић
Драгана Тепић
4Информатика 14,5О22проф. др Љубиша Прерадовић
5Увод у грађевинарство2,5О20проф. др Миленко Станковић
6Грађевинске конструкције 14,5О22Проф. др Гордана ЋосићДарко Тодоровић
7Страни језик (Енглески језик ) 1О02Сања Маглов
СеместарР. брПредметЕЦТССтатусПредавањаВјежбеНаставникСарадник
21
Диференцијални и интегрални рачун 2
7О33др Милован ВинчићНебојша Ђукић
2Грађевинска физика7О33доц. др Биљана АнтуновићАлександар Јеремић
3Информатика 24,5О22проф. др Љубиша Прерадовић
4
Грађевинске конструкције 2
4,5О22Проф. др Гордана ЋосићДрагољуб Боројевић
5
Техничка механика 1
7О33Проф. др Драган Д. МилашиновићРадомир Цвијић
6Страни језик (Енглески језик) 2О02Сања Маглов

Друга година

СеместарР. брПредметЕЦТССтатусПредавања Вјежбе НаставникСарадник
31Вјероватноћа и статистика5О22проф. др Миленко Пикуладр Сандра Костић-Јеремић
2Техничка механика 25О22доц. др Валентина Голубовић-БугарскиНаташа Мрђа
Дијана Мајсторовић
3Отпорност материјала 15О22проф. др Драган Д. Милашиновићмр Радомир Цвијић
Дијана Мајсторовић
4Грађевински материјала 15О22проф. др Властимир Радоњенин
проф. др Мирјана Малешев
мр Гордана Броћета
5Инжењерска геологија5О22проф. др Мира Милићдр Мира Милић
6Планирање инфраструктуре3,5О21доц. др Бојан Матићмр Бојана Грујић
Драгана Зељић
7Еколошко инжењерство1,5О20проф. др Милан Гашић, ред. проф.
8Рачунари у грађевинарству 1О02проф. др Љубиша Прерадовић
СеместарР. брПредметЕЦТССтатусПредавањаВјежбеНаставник Сарадник
41Конструктерско инжењерство 14О21проф. др Драган МилашиновићДијана Мајсторовић
2Отпорност материјала 26О32проф. др Драган Милашиновићмр Радомир Цвијић
Наташа Мрђа
3Грађевински материјали 25О22проф. др Властимир Радоњанин
проф. др Мирјана Малешев
мр Гордана Броћета
4Механика флуида5О22доц. др Ненад Јаћимовићмр Милан Јакшић
5Геодезија5О22проф. др Јелена П. Гучевићмр Драган Мићановић
6Пројектовање и надзор2,5О11проф. др Милан Гашић, ред. проф.проф. др Милан Гашић
7Грађевинска регулатива2,5О20проф. др Горан Ћировић
8Рачунари у грађевинарству 2О02проф. др Љубиша Прерадовићпроф. др Љубиша Прерадович
мр Мирослав Малиновић

Трећа година

СеместарР. Бр ПредметЕЦТССтатусПредавањаВјежбе НаставникСарадник
51Статика конструкција 15О22проф. др Глигор Раденковић
Дијана Мајсторовић
2Механика тла5О22проф. др Мато Уљаревићмр Бојана Грујић
3Конструктерско инжењерство 25О22проф. др Драган Д. МилашиновићМладен Слијепчевић
4Хидраулика5О22проф. др Радомир Капормр Милан Јакшић
5Путеви5О22доц. др Бојан МатићДрагана Зељић
Жарко Грујић
мр Бојана Грујић
6Технологија грађења5О22проф. др Горан Ћиројевићмр Наташа Поповић-Милетић
СеместарР. бр ПредметЕЦТССтатусПредавање Вјежбе НаставникСарадник
61Статика конструкција 25О22проф. др Глигор Раденковић
Дијана Мајсторовић
2Конструктерско инжењерство 33О21проф. др Мато Уљаревићмр Гордана Броћета
Радован Вукомановић
3Фундирање5О22проф. др Мато Уљаревићмр Бојана Грујић
4Хидрологија5О22доц. др Јасна ПлавшићЖана Топаловић
5Жељезнице5О22доц. др Љиљана Милић-Марковићмр Бојана Грујић
Драгана Зељић
Жарко Грујић
6Организација грађења5О22проф. др Горан Ћировићмр Наташа Поповић-Милетић
72О11проф. др Милан Гашић, ред. проф.проф. др Милан Гашић, ред. проф.

Четврта година

СеместарР. брПредметЕЦТССтатусПредавањаВјежбеНаставникСарадник
71Управљање пројектима (K,Х,С)2,5О11проф. др Горан Ћировићмр Мира Софиљ
2Инжењерска етика (K,Х,С)2,5О20проф. др Милан Гашић, ред. проф.
3Металне конструкције 15О22доц. др Снежана МитровићМладен Слијепчевић
4Бетонске конструкције5О22проф. др Мато УљаревићРадован Вукомановић
5Дрвене конструкције5О22проф. др Драган МилашиновићМладен Слијепчевић
6Пројектовање путева5О22доц. др Љиљана Милић-МарковићЖарко Грујић
7Пројектовање жељезница5О22доц. др Љиљана Милић-МарковићЖарко Грујић
8Доњи строј саобраћајница5О22проф. др Мато УљаревићЖарко Грујић
9Хидраулика 25О22доц. др Ненад Јоћимовићмр Милан Јакшић
10Инжењерска хидрологија5О22доц. др Јасна ПлавшићЖана Топаловић
11Регулација ријека5О22доц. др Марина Бабић-МладеновићЖана Топаловић
12Инжењерска геодезија5И22Доц. др Бранко Миловановић, дипл.геод.инж.Славко Васиљевић
13Метод коначних елемената5И22Проф. др Драган Милашиновићдоц. др Александар Борковић
14Инсталације у зградама5И22Доц. др Саша Б. Чворомр Саша Чворо
15Саобраћајнице и простор5И22проф. др Љиљана Милић-МарковићДрагана Зељић
16Саобраћајнице и животна средина5И22проф. др Мато УљаревићДрагана Зељић
17Примјена савремених материјала код саобраћајница5И22проф. др Властимир Радоњанин
проф. др Мирјана Малешев
мр Гордана Броћета
18Инжењерска геодезија у хидротехничкој пракси5И22проф. др Јелена ГучевићСлавко Васиљевић
19Квалитет воде5И22проф. др Дејан Љубисављевићмр Дијана Дрљача
мр Милан Јакшић
20ГИС у хидротехничкој пракси5И22проф. др Миро ГоведарицаВладимир Петровић
21Страни језик 3О02Јелена Пажин
СеместарР. брПредметЕЦТССтатусПредавањаВјежбеНаставникСарадник
81Динамичка анализа конструкције5О22проф. др Глигор Раденковић
доц. др Александар Борковић
доц.др Александар Борковић
2Технологија производње и монтаже конструкције (K)5И22проф. др Мато Уљаревићмр Гордана Броћета
3Хидротехничке конструкције5И22доц. др Радивоје БратићЖана Топаловић
4Комунална хидротехника5О22проф. др Дејан Љубисављевићмр Милан Јакшић
5Металне конструкције 25И22доц. др Снежана МитровићМалден Слијепчевић
6Бетонске конструкције 25И22проф. др Мато Уљаревићмр Гордана Броћета
Радован Вукомановић
7Градске саобраћајнице5И22доц. др Љиљана Милић-МарковићЖарко Грујић
8Коловозне конструкције5И22проф. др Мато УљаревићДрагана Зељић
9Жељезничке станице и чворови5И22доц. др Љиљана Милић-МарковићДрагана Зељић
10Горњи слој жељезница5И22доц. др Љиљана Милић-МарковићЖарко Грујић
11Одржавање хидротехничке структуре5И22проф. др Дејан Љубисављрвићмр Милан Јакшић
12Стручни језик 4О02Јелена Пажин
13Стручна пракса7О02Изводи се према уговорима у предузећима из области грађевинарствамр Бојана Грујић
14Завршни рад 13О011