Nastavni plan i program 2010-14

Prva godina

SemestarR.brPredmetECTSStatusPredavanjavježbeNastavnikSaradnik
11Istorija arhitekture i naselja 13O11doc. dr Milijana Okilj Miroslav milinović
2Arhitektonsko projektovanja 15O13prof dr Milenko Stanković Duška Milanović
Milica Malešinović
3Likovna forma3O12Prof. mr Maja Dodigmr Maja Dodig
4Arhitektonska grafika3O12Prof. mr Maja Dodig Malina Čvoro
Milica Malešević
5Osnove urbanizma 13O12 dr Brankica Milojević,doc. Dubravko Aleksić
Anita Milaković
6Arhitektonske konstrukcije 15O22prof. dr Aleksandra Krstić-Furundžić, dipl. inž. arh. Darko Todorović
7Materijali u arhitekturi4O21prof. dr Vlastimir Radonjanin dipl. inž. građ.
prof. dr Mirjana Malešev dipl. inž. građ.
Gordana Broćeta
8Matematika u arhitekturi 14O12prof. dr Vladimir Jovanovićdr Sandra Kostić-Jeremić
9Engleski jezik u arhitekturi 1O02Svetlana Mitić
10Računari u arhitekturi 1O12prof. dr Ljubiša Preradović
SemestarR.brPredmetECTSStatusPredavanjaVježbeNastavnikSaradnik
21Arhitektonsko projektovanje 2
5O13prof. dr Milenko StankovićDuška Milanović
Milica Malešević
2Istorija arhitekture i naselja 23O11dr Milijana Okilj, docent Miroslav Malinović
3Vizuelizacija i modelovanje 14O22prof. dr Živko Babić Maja Ilić
Dragana tepić
4Likovno oblikovanje4O12Prof. mr Maja Dodigmr Maja Dodig
5Osnove urbanizma 25O13doc. dr Brankica MilojevićTijana Vujičić
Dubravko Aleksić
6Arhitektonske konstrukcije 25O22prof. dr Aleksandra Krstić-Furundžić, dipl. inž. arh. Darko Todorović
7Matematika u arhitekturi 24O22prof. dr Vladimir Jovanovićdr Sandra Kostić-Jeremić
8Engleski u arhitekturi 2O02Svetlana Mitić
9Računari u arhitekturi 2O12prof. dr Ljubiša Preradović

Druga godina

SemestarR.brPredmetECTSStatusPredavanja Vježbe NastavnikSaradnik
3


3
1Istorija arhitekture i naselja 33O11 dr Milijana Okilj, docent Miroslav Malinović
2Arhitektonsko projektovanje 35O13prof. dr Milenko StankovićOgnjen Šukalo
Duška Milanović Diana Stupar
3Vizuelizacija i modelovanje 24O13prof. dr Simo Jokanović Maja Ilić
Dragana Tepić
4Arhitektonske konstrukcije 35O23prof. dr Aleksandra Krstić-Furundžić, dipl. inž. arh.v. asist Darko Todorović
5Mehanika i otpornost materijala 5O23prof. dr Dragan Milašinovićmr Radomir Cvijić
Nataša Mrđa
6Urbanistička tehnika 4O12Prof. dr Aleksandra Đukićdoc. dr Dijana Simonović
doc. dr Nevena Novaković
7Prostorno - teritorijalno održiv razvoj4O11doc. dr Brankica Milojevićdoc. dr Brankica Milojević
8Engleski u arhitekturi 3O02Svetlana Mitić
9Računari u arhitekturi 3O02Prof.dr Ljubiša Preradović
SemestarR. br PredmetECTSStatus PredavanjaVježbeNastavnikSaradnik
41Istorija arhitekture i naselja 4 3O11dr Milijana Okilj, docentMiroslav Malinković
2Arhitektonsko projektovanje 45O13prof. dr Milenko StankovićDiana Stupar
Duška Milanović
Ognjen Šukalo
3Arhitektonsko projektovanje 55O13
doc. dr Marina Raduljmr Maja Đilas
Maja Milić-Aleksić
4Fizika zgrade2O11doc. dr Biljana AntunovićAleksandar Janković
5Statika konstrukcija4O22prof. dr Gligor RadenkovićNataša Mrđa
6Arhitektonske konstrukcije 44O22prof. dr Aleksandra Krstić-Furundžić, dipl. inž. arh.Darko Todorović
7Instalacije 13O12doc. dr Saša B. ČvoroUna Umićević
8Urbanistička kompozicija4O12Prof. dr Aleksandra Đukićdoc. dr Dijana Simonović
doc. dr Nevena Novaković
Anita Milaković
9Engleski u arhitekturi 4O02Svetlana Mitić

Treća godina

SemestarR. br PredmetECTSStatusPredavanja VježbeNastavnik Saradnik


5
1Istorija umjetnosti4O21doc. dr Sarita Vujkovićdoc. dr Sarita Vujković
2Urbanističko projektovanje 14O12Prof. dr Miodrag Ralevićdoc. dr Nevena Novaković
Dubravko Aleksić
3Razvoj i sociologija naselja2O11dr Vladan Đokić, d. i. a. redovni profesormr Malina Čvoro
4Geodezija u graditeljstvu3O11V. prof. dr Jelena Gučević, dipl. geod. inž.mr Dragan Mićanović
5Prostorna i graditeljska ekonomika 2O11prof. dr Goran Ćirković, dipl. građ. inž.mr Mira Sofilj
6Arhitektonsko projektovanje 64O12doc. dr Marina RaduljMaja Milić-Aleksić
Ognjen Šukalo
Anita Milaković
7Arhitektonsko projektovanje 83O12prof. dr Milenko Stanković, dipl. inž. arh.Tijana Vujičić
Tanja Trkulja
8Estetika u arhitekturi2O10dr Nataša Vilić, docent
9Betonske konstrukcije3O12Prof. dr Mato Uljarević, dipl. inž. građ.Radovan Vukomanović
10Instalacije 23O12doc. dr Saša B. Čvoro Una Umićević
SemestarR. brPredmetECTSStatus Predavanja VježbeNastavnik Saradnik
61Zaštita graditeljskog nasleđa3O11dr Milijana Okiljdr Milica Malešević
2Urbanističko projektovanje 25O13Prof. dr Miodrag Ralevićdoc. dr Dijana Simonović
doc. dr Nevena Novaković
3Arhitektura unutrašnjih prostora 14O12prof. dr Vladimir Makomr Maja Đilas
mr Malina Čvoro
4Arhitektonsko projektovanje 75O13doc. dr Marina RaduljMaja Milić-Aleksić
Dragoljub Borojević
Anita Milaković
5Arhitektonsko projektovanje 94O 12prof. dr Milenko Stanković, dipl. inž. arh. Tijana Vujičić
Tanja Trkulja
6Metalne i drvene konstrukcije5O14prof. dr Dragan Milašinovićmr Radomir Cvijić
Nataša Mrđa
7Organizacija i izvođenje radova4O22prof. dr Goran Ćirković, dipl. građ. inž.mr Nataša Popović Miletić

Četvrta godina

SemestarR. br PredmetECTSStatusPredavanja VježbeNastavnikSaradnik


7
1Arhitektonsko projektovanje 105O13doc. dr Marina RaduljMaja Đilas
mr Miroslav Malinović
2Arhitektura unutrašnjih prostora 25O14prof. dr Vladimir Makomr Maja Đilas
3Arhitektonsko projektovanje 115O13prof. dr Milenko Stanković, dipl. inž. arh.Dragoljub Borojević
Tanja Trkulja
4Arhitektonsko projektovanje 125O13Prof. Radivoje Mandić, dipl. inž. arh.Maja Milić-Aleksić
Diana Stupar
5Arhitektonsko projektovanje 135O13prof. dr Nikola CekićDragoljub Borojević
Tijana Vujičić
6Revitalizacija graditeljskog nasleđa5O13dr Milijana Okilj, docentMilica Malešević
Miroslav Malinković
SemestarR. brPredmetECTSStatusPredavanja Vježbe Nastavnik Saradnik
81Bioklimatska (ekološki prihvatljiva) arhitektura5I13Prof. dr Milenko Stanković, dipl. inž. arh.
2Modularna koordinacija i kompozicija5I13Prof. dr Emir Fejzić
3Metodologija projektovanja komercijalnih objekata5I13Prof. dr Emir Fejzić, dipl. inž.arh.
4Humaniziranje izgrađene okoline5I13Prof. dr Emir Fejzić
5Dizajn konstrukcija velikih raspina5I13Prof. dr Emir Fejzić
6Konstruktivni sistemi5I13Dr Snežana Mitrović
7Tradicionalni materijali5I13prof. dr Dragan Milašinović
8Upravljanje investicijama5I13prof. dr Goran Ćirović, dipl. građ. inž.
9Urbana struktura i rekonstrukcija5I14dr Vladan Đokić, d.i.a., redovni profesor
10Morfologija gradskih poteza5I14Prof. dr Aleksandra Đukić
11Urbana priroda5I14prof. Mihailo Timotijević, dipl. inž.arh
prof. dr Ljiljana Došenović, dipl.inž.pejz.arh.
12Mreža pješačkih putanja u funkciji urbanog re-dizajna5I14Prof. dr Aleksandra Đukić