Наставни план и програм 2010-14

Прва година

СеместарР.брПредметЕЦТССтатусПредавањавјежбеНаставникСарадник
11Историја архитектуре и насеља 13О11доц. др Милијана Окиљ Мирослав милиновић
2Архитектонско пројектовања 15О13проф др Миленко Станковић Душка Милановић
Милица Малешиновић
3Ликовна форма3О12Проф. мр Маја Додигмр Маја Додиг
4Архитектонска графика3О12Проф. мр Маја Додиг Малина Чворо
Милица Малешевић
5Основе урбанизма 13О12 др Бранкица Милојевић,доц. Дубравко Алексић
Анита Милаковић
6Архитектонске конструкције 15О22проф. др Александра Крстић-Фурунџић, дипл. инж. арх. Дарко Тодоровић
7Материјали у архитектури4О21проф. др Властимир Радоњанин дипл. инж. грађ.
проф. др Мирјана Малешев дипл. инж. грађ.
Гордана Броћета
8Математика у архитектури 14О12проф. др Владимир Јовановићдр Сандра Костић-Јеремић
9Енглески језик у архитектури 1О02Светлана Митић
10Рачунари у архитектури 1О12проф. др Љубиша Прерадовић
СеместарР.брПредметЕЦТССтатусПредавањаВјежбеНаставникСарадник
21Архитектонско пројектовање 2
5О13проф. др Миленко СтанковићДушка Милановић
Милица Малешевић
2Историја архитектуре и насеља 23О11др Милијана Окиљ, доцент Мирослав Малиновић
3Визуелизација и моделовање 14О22проф. др Живко Бабић Маја Илић
Драгана тепић
4Ликовно обликовање4О12Проф. мр Маја Додигмр Маја Додиг
5Основе урбанизма 25О13доц. др Бранкица МилојевићТијана Вујичић
Дубравко Алексић
6Архитектонске конструкције 25О22проф. др Александра Крстић-Фурунџић, дипл. инж. арх. Дарко Тодоровић
7Математика у архитектури 24О22проф. др Владимир Јовановићдр Сандра Костић-Јеремић
8Енглески у архитектури 2О02Светлана Митић
9Рачунари у архитектури 2О12проф. др Љубиша Прерадовић

Друга година

СеместарР.брПредметЕЦТССтатусПредавања Вјежбе НаставникСарадник
3


3
1Историја архитектуре и насеља 33О11 др Милијана Окиљ, доцент Мирослав Малиновић
2Архитектонско пројектовање 35О13проф. др Миленко СтанковићОгњен Шукало
Душка Милановић Диана Ступар
3Визуелизација и моделовање 24О13проф. др Симо Јокановић Маја Илић
Драгана Тепић
4Архитектонске конструкције 35О23проф. др Александра Крстић-Фурунџић, дипл. инж. арх.в. асист Дарко Тодоровић
5Механика и отпорност материјала 5О23проф. др Драган Милашиновићмр Радомир Цвијић
Наташа Мрђа
6Урбанистичка техника 4О12Проф. др Александра Ђукићдоц. др Дијана Симоновић
доц. др Невена Новаковић
7Просторно - територијално одржив развој4О11доц. др Бранкица Милојевићдоц. др Бранкица Милојевић
8Енглески у архитектури 3О02Светлана Митић
9Рачунари у архитектури 3О02Проф.др Љубиша Прерадовић
СеместарР. бр ПредметЕЦТССтатус ПредавањаВјежбеНаставникСарадник
41Историја архитектуре и насеља 4 3О11др Милијана Окиљ, доцентМирослав Малинковић
2Архитектонско пројектовање 45О13проф. др Миленко СтанковићДиана Ступар
Душка Милановић
Огњен Шукало
3Архитектонско пројектовање 55О13
доц. др Марина Радуљмр Маја Ђилас
Маја Милић-Алексић
4Физика зграде2О11доц. др Биљана АнтуновићАлександар Јанковић
5Статика конструкција4О22проф. др Глигор РаденковићНаташа Мрђа
6Архитектонске конструкције 44О22проф. др Александра Крстић-Фурунџић, дипл. инж. арх.Дарко Тодоровић
7Инсталације 13О12доц. др Саша Б. ЧвороУна Умићевић
8Урбанистичка композиција4О12Проф. др Александра Ђукићдоц. др Дијана Симоновић
доц. др Невена Новаковић
Анита Милаковић
9Енглески у архитектури 4О02Светлана Митић

Трећа година

СеместарР. бр ПредметЕЦТССтатусПредавања ВјежбеНаставник Сарадник


5
1Историја умјетности4О21доц. др Сарита Вујковићдоц. др Сарита Вујковић
2Урбанистичко пројектовање 14О12Проф. др Миодраг Ралевићдоц. др Невена Новаковић
Дубравко Алексић
3Развој и социологија насеља2О11др Владан Ђокић, д. и. а. редовни професормр Малина Чворо
4Геодезија у градитељству3О11В. проф. др Јелена Гучевић, дипл. геод. инж.мр Драган Мићановић
5Просторна и градитељска економика 2О11проф. др Горан Ћирковић, дипл. грађ. инж.мр Мира Софиљ
6Архитектонско пројектовање 64О12доц. др Марина РадуљМаја Милић-Алексић
Огњен Шукало
Анита Милаковић
7Архитектонско пројектовање 83О12проф. др Миленко Станковић, дипл. инж. арх.Тијана Вујичић
Тања Тркуља
8Естетика у архитектури2О10др Наташа Вилић, доцент
9Бетонске конструкције3О12Проф. др Мато Уљаревић, дипл. инж. грађ.Радован Вукомановић
10Инсталације 23О12доц. др Саша Б. Чворо Уна Умићевић
СеместарР. брПредметЕЦТССтатус Предавања ВјежбеНаставник Сарадник
61Заштита градитељског наслеђа3О11др Милијана Окиљдр Милица Малешевић
2Урбанистичко пројектовање 25О13Проф. др Миодраг Ралевићдоц. др Дијана Симоновић
доц. др Невена Новаковић
3Архитектура унутрашњих простора 14О12проф. др Владимир Макомр Маја Ђилас
мр Малина Чворо
4Архитектонско пројектовање 75О13доц. др Марина РадуљМаја Милић-Алексић
Драгољуб Боројевић
Анита Милаковић
5Архитектонско пројектовање 94О 12проф. др Миленко Станковић, дипл. инж. арх. Тијана Вујичић
Тања Тркуља
6Металне и дрвене конструкције5О14проф. др Драган Милашиновићмр Радомир Цвијић
Наташа Мрђа
7Организација и извођење радова4О22проф. др Горан Ћирковић, дипл. грађ. инж.мр Наташа Поповић Милетић

Четврта година

СеместарР. бр ПредметЕЦТССтатусПредавања ВјежбеНаставникСарадник


7
1Архитектонско пројектовање 105О13доц. др Марина РадуљМаја Ђилас
мр Мирослав Малиновић
2Архитектура унутрашњих простора 25О14проф. др Владимир Макомр Маја Ђилас
3Архитектонско пројектовање 115О13проф. др Миленко Станковић, дипл. инж. арх.Драгољуб Боројевић
Тања Тркуља
4Архитектонско пројектовање 125О13Проф. Радивоје Мандић, дипл. инж. арх.Маја Милић-Алексић
Диана Ступар
5Архитектонско пројектовање 135О13проф. др Никола ЦекићДрагољуб Боројевић
Тијана Вујичић
6Ревитализација градитељског наслеђа5О13др Милијана Окиљ, доцентМилица Малешевић
Мирослав Малинковић
СеместарР. брПредметЕЦТССтатусПредавања Вјежбе Наставник Сарадник
81Биoклиматска (еколошки прихватљива) архитектура5И13Проф. др Миленко Станковић, дипл. инж. арх.
2Модуларна координација и композиција5И13Проф. др Емир Фејзић
3Методологија пројектовања комерцијалних објеката5И13Проф. др Емир Фејзић, дипл. инж.арх.
4Хуманизирање изграђене околине5И13Проф. др Емир Фејзић
5Дизајн конструкција великих распина5И13Проф. др Емир Фејзић
6Конструктивни системи5И13Др Снежана Митровић
7Традиционални материјали5И13проф. др Драган Милашиновић
8Управљање инвестицијама5И13проф. др Горан Ћировић, дипл. грађ. инж.
9Урбана структура и реконструкција5И14др Владан Ђокић, д.и.а., редовни професор
10Морфологија градских потеза5И14Проф. др Александра Ђукић
11Урбана природа5И14проф. Михаило Тимотијевић, дипл. инж.арх
проф. др Љиљана Дошеновић, дипл.инж.пејз.арх.
12Мрежа пјешачких путања у функцији урбаног ре-дизајна5И14Проф. др Александра Ђукић