КН1, УЗТ, КОМ, КН3 и ПУПК – термин усменог испита

Усмени дио испита из предмета КН1, УЗТ, КОМ, КН3 и ПУПК биће одржани 04.07.2017. (уторак) према сљедећем распореду:

Гeo2 Катастар непокретности 1 КН1 09 h К4
Гeo3 Уређење земљишне територије УЗТ 09 h К4
Гео4 Комасација КОМ 10 h К4
Гео4 Процјена вриједности непокретности ПВН 11 h К4
Катастар непокретности 3 17 h К1
Пројектовање у премјеру и катастру 17 h К1