Fizika (ARH, GRA, GEO) – Pismeni ispit, obavještenje

Pismeni ispit iz Fizike, Fizike zgrade i Građevinske fizike zakazan za petak (30.06.) će se održati prema sledećim terminima:

– sa početkom u 13:00 časova (Građevinska fizika)

– sa početkom u 13:45 časova (Fizika)

– sa početkom u 14:30 časova (Fizika zgrade)