Катедре

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ АРХИТЕКТУРА
Умјетничко и научно поље: Архитектура и урбанизам

katedra arhitektura

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ГРАЂЕВИНАРСТВО
Научно поље: Грађевинарство

katedra gradjevina

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ГЕОДЕЗИЈА
Научно поље: Геодезија

katedra geodezija