Матичност факултета

Номенклатура поља ужих области унутар научних и/или умјетничких области за које је матичан Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет Универзитета у Бањој Луци

Назив организационе јединицеНаучно/умјетничко пољеУжа научно/умјетничка област

Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет

Студијски програми:
-Архитектура
-Геодезија
ГрађевинарствоАрхитектура и урбанизам (умјетничко и научно поље)
архитектонско пројектовање
архитектура унутрашњих простора и дизајн
дизајн сценског простора
Урбанистичко и регулационо планирање и зонирање простора
урбанизам и планирање простора
урбани дизајн и урбанистичко пројектовање
планирање предјела и пејзажни дизајн
урбана обнова
заштита и ревитализација градитељског насљеђа
просторно и графичко представљање (архитектонска графика, визуелизација, моделовање, цад, макетарство


Aрхитектура и урбанизам (научно поље)
историја и теорија урбаног развоја
историја и теорија архитектуре
архитектонске технологије (архитектонске конструкције, материјали у архитектури, инсталације у зградама, физика зграда, технологија грађења и архитектонски конструктивни системи)
менаџмент у архитектури и урбанизму
геометрија облика (нацртна геометрија, перспектива, параметричка архитектура)Геодезија (научно поље)
геодетски референтни системи
геодетски премјер
катастар и управљање непокретностима
геоинформатика
фотограметрија и даљинска истраживања
картографија (математичка, општа, дигитална, израда и умножавање планова и карата)Грађевинарство (научно поље)
грађевинске конструкције
грађевински материјали и технологија бетона
хидротехника
геотехника
саобраћајнице
организација и технологија грађења и грађевински менаџмент
механика и теорија конструкције