Energetska efikasnost u zgradarstvu

SemestarR.br.Naziv predmetaECTSStatusPredavanjaVježbeNastavnikSaradnik
1.1.Opšti koncept energetske efikasnosti i energetskog menadžmenta kroz prizmu EU i nacionalne regulative6O22
2.Primjena obnovljivih izvora energije6O22
3.Ekonomski i ekološki aspekti energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije-isplativost i emisija CO26O22
4.Izborni predmet 16I22
5.Izborni predmet 6I22
R. br.Naziv izbornog predmeta
4.Izborni predmet 1
4.1.Sistemi grijanja, klimatizacije i ventilacije i hlađenja (HVAC)**
4.2.Energetska efikasnost komunalnih sistema ***
5.Izborni predmet 2
5.1.Urbanistički i arhitektonsko aspekti energetske efikasnosti **
5.2.Energetski efikasni i ekološki građevinski materijali **/***
5.3.Digitalni sistemi automatskog uptavljanja***

**Predmeti koje biraju studenti AGGF

***Predmeti koje biraju studenti MF

SemestarR.br.Naziv predmetaECTSStatusPredavanjaVježbeNastavnikSaradnik
2.1.Elementi energetske efikasnosti u zgradarstvu*6O22
2.Timski projekat4O22
3.Master rad20O12

*Fizika zgrade biće obuhvaćena ovim predmetom