Енергетска ефикасност у зградарству

СеместарР.бр.Назив предметаЕЦТССтатусПредавањаВјежбеНаставникСарадник
1.1.Општи концепт енергетске ефикасности и енергетског менаџмента кроз призму ЕУ и националне регулативе6О22
2.Примјена обновљивих извора енергије6О22
3.Економски и еколошки аспекти енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије-исплативост и емисија CO26О22
4.Изборни предмет 16И22
5.Изборни предмет 6И22
Р. бр.Назив изборног предмета
4.Изборни предмет 1
4.1.Системи гријања, климатизације и вентилације и хлађења (HVAC)**
4.2.Енергетска ефикасност комуналних система ***
5.Изборни предмет 2
5.1.Урбанистички и архитектонско аспекти енергетске ефикасности **
5.2.Енергетски ефикасни и еколошки грађевински материјали **/***
5.3.Дигитални системи аутоматског уптављања***

**Предмети које бирају студенти АГГФ

***Предмети које бирају студенти МФ

СеместарР.бр.Назив предметаЕЦТССтатусПредавањаВјежбеНаставникСарадник
2.1.Елементи енергетске ефикасности у зградарству*6О22
2.Тимски пројекат4О22
3.Мастер рад20О12

*Физика зграде биће обухваћена овим предметом