Energetska efikasnost u zgradarstvu-prijemni

Kandidati koji su završili SP Građevinarstvo polažu:

Građevinske konstrukcije i Građevinsku fiziku