Eнергетска ефикасност у зградарству-пријемни

Кандидати који су завршили СП Грађевинарство полажу:

Грађевинске конструкције и Грађевинску физику