Архитектонско пројектовање у реалном контексту – обавјештење

Поштовани студенти,

Планирано је да у петак, 09.06, презентујете своја рјешења у виду PowerPoint презентације, те у складу са нашим коментарима у уторак 13.06 u 09:00, предате рад у аналогној форми (прелиминарна предаја).